Projekt Uchwały

Uporządkowanie przestrzeni publicznej z chaosu reklamowego, a tym samym poprawa estetyki miasta to główne założenia Uchwały Krajobrazowej Miasta Szczecin. Dzięki wprowadzeniu uchwały z jednej strony możliwe będzie wprowadzenie podstawowych reguł, takich jak: ujednolicenie formatów tablic i urządzeń reklamowych, pozostawienie w dotychczasowym stanie tablic i urządzeń reklamowych nośników reklamowych, powstałych legalnie i posiadających wymagane pozwolenia, z drugiej zaś strony, sprecyzowanie zasad i warunków dla terenów wymagających podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej. System który uporządkuje chaos reklamowy w mieście nawiązywać będzie do Systemu Informacji Miejskiej. Dzięki temu w Szczecinie powstanie spójny pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym system przekazujący informacje mieszkańcom oraz turystom.